Sök

autocad
Common Tools
MagiCAD Schematics dialog for provisions

Håltagningsverktyget

Håltagningsverktyget möjliggör ett BIM-arbetsflöde för arkitekter och konstruktionsingenjörer

  • Samordna håltagningar med arkitekter och byggnadsingenjörer 
  • Skapa egenskaper för håltagningar manuellt eller automatiskt 
  • Importera egenskapsrapporter från byggnadsingenjörer 

Med håltagningsverktyget kan du samordna håltagningar för egenskaper för el- och VVS-utrustning med arkitekter och konstruktionsingenjörer. Verktyget möjliggör effektiv kommunikation kring kraven på håltagningar för kanaler, rör, kabelstegar och andra segment som passerar genom ett konstruktionselement.  

Du kan definiera höjder, storleksintervall och andra inställningar för håltagningarna. Håltagningar kan skapas i projektet manuellt eller automatiskt baserat på sparade inställningar.  

De egenskaper som skapats i MagiCAD kan granskas och verifieras av byggnadsingenjörer i Tekla Structures. Rapporter som tagits fram av byggnadsingenjörer kan importeras till MagiCAD med information om huruvida håltagningen har accepterats eller behöver modifieras.