Sök

autocad
Piping
MagiCAD Piping Integrated piping calculations

Integrerade rörberäkningar

Integrerade beräkningar gör det möjligt att utvärdera systemprestandan 

  • Omfattande rörberäkningar 
  • Beräkningsrapporter med justeringsmöjligheter 
  • Beräkning i enlighet med lokala standarder 

När ett värme-, kyl-, tappvatten- eller sprinklersystem är helt eller delvis modellerat kan du enkelt använda integrerade och lokaliserade beräkningsfunktioner i MagiCAD för att utvärdera systemprestandan.  

MagiCAD tillhandahåller följande beräkningar för rörsystem: 

  • Dimensionering och balansering av värme och kyla 
  • Dimensionering och balansering av tappvatten 
  • Flödessummering av spillvatten 

 Det finns flera ytterligare inställningar som du kan använda för att justera beräkningarna för varje specifik situation. Välj om du vill beräkna till minimitryck, pumptryck eller givet tryck. Definiera specifik värmekapacitet för att få korrekta effektberäkningar, ange en diversitetsfaktor för flödeshastigheter eller specificera verkningsytor fö riskklasser på sprinkler. Programvaran indikerar under beräkningen om det aktuella systemet inte uppfyller fastställda projekteringskriterier.  

 När en beräkning har utförts får du en fullständig beräkningsrapport, kan ändra dimensioneringen eller göra justeringar direkt från rapporten. Beräkningsrapporter kan skrivas ut med matchande nodnummer och med dokumentation av alla projekteringskriterier.