Sök

autocad
Piping
MagiCAD Piping Ventilation Editing tools

Redigeringsverktyg

Enkel redigering och justering av installationer 

  • Skapa automatiska korsningar  
  • Redigera höjder 
  • Kopiera och flytta grenar 

 Med Crossing-verktyget kan du skapa automatiska vertikala och horisontella korsningar. Definiera bara korsningens start- och slutpunkter och vinklar eller använd en smart korsningsfunktion för att skapa en automatisk korsning. Korsningar kan också göras för flera segment samtidigt.   

 Med Smart Move-verktyget kan du enkelt ändra höjdförskjutningarna för utvalda delar av ett nätverk. Flytta befintliga objekt till en ny höjd baserat på andra objekts höjd eller ange den nya höjden manuellt. Genom att modifiera höjder för befintliga installationer förbättras modelleringsproduktiviteten eftersom det inte finns något behov att ta bort och rita om segment. 

 Move/Copy Branch-funktionen möjliggör snabb och enkel flyttning, kopiering och radering av hela grenar samtidigt som du säkerställer att anslutningen inte tappas. När hela grenar kan hanteras förbättras modelleringens produktivitet och kvalitet.  

 Du kan antingen ansluta grenar manuellt eller definiera deras position genom att ange ett exakt avstånd från en given punkt. Anslutningsdetaljer tas bort automatiskt eller omvandlas till lämpligt alternativ beroende på den nya placeringen.