Sök

autocad
Piping
MagiCAD Piping Gas system design and calculation

Projektering och beräkning av gassystem

Projektera och beräkna naturgassystem

  • Projektera med gasspecifika delar 
  • Utför dimensionering och tryckberäkning  
  • Skapa gasberäkningsrapporter 

 MagiCAD möjliggör detaljerad projektering av naturgassystem. Rörmodulen har gasspecifika delar, inklusive gasventiler, gaskranar och gasmätare, som gör det möjligt att projektera gasdriven vattenuppvärmning. Modulen har även gasanslutningsstöd för värme- och kylanläggningsprodukter. 

 Gasdimensionerings- och tryckberäkningsfunktionen gör det möjligt att räkna på gasflöden, trycknivåer och dimensioner i naturgassystem. Beräkningsriktlinjerna, till exempel avseende tryckfall i kopplingar och gränser för trycknivåer, följer CIBSE-standarden.  

 Användare kan definiera en effekt och utforma en trycknivå för förbrukare, en gastyp och en trycknivå vid systemets matningsanslutning. Gasberäkningen utför sedan dimensioneringsberäkning för systemet utifrån värdena för att säkerställa fordrade trycknivåer vid förbrukarna. Som tillval finns också en flödesdiversitetsinställning som styr dimensioneringsflödet i systemet. 

Användare kan skapa gasberäkningsrapporter utifrån resultaten. Rapporterna kan redigeras i syfte att prova olika alternativ och ytterligare justera systemet, till exempel genom att storleken på utvalda rör låses och beräkningsresultaten uppdateras. Resultat av dimensioneringsberäkningar och beräkningsdata kan uppdateras utifrån modellen.